Πολιτική Επιστροφών: 

Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης – Επιστροφές

Ως Μέλος μπορείτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παραλάβατε το προϊόν ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο που έχει υποδειχθεί από εσάς, πλην του μεταφορέα, να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από την παραγγελία σας για οποιονδήποτε λόγο.  Σε περίπτωση παραγγελίας αποτελούμενης από πολλά προϊόντα τα οποία παραδίδονται κατ’ επιλογήν σας τμηματικά, η ως άνω προθεσμία αναιτιολόγητης ακύρωσης ξεκινά από την ημέρα κατά την οποία παραλάβατε το τελευταίο προϊόν της ως άνω παραγγελίας.

Σε περίπτωση αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε την Zippystyle.gr για την απόφασή σας με σχετική ρητή δήλωσή σας .  Η αναιτιολόγητη υπαναχώρηση από παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί από την ιστοσελίδα της Zippystyle.gr μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους τρόπους (α) έως (δ) του όρου 10 του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση η Zippystyle.gr θα πρέπει να ενημερωθεί για την πρόθεσή σας να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από την αγορά σας εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, δηλ. υπαναχώρησης η οποία γνωστοποιείται στην Zippystyle.gr μετά την 14η ημέρα από την παραλαβή του προϊόντος (ή του τελευταίου προϊόντος παραγγελίας αποτελούμενης από περισσότερα προϊόντα), το Μέλος θα χάνει το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και η Zippystyle.gr θα δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση αναιτιολόγητης υπαναχώρησης κατά τα προαναφερθέντα:

(α) η Zippystyle.gr θα σας επιστρέψει το ποσό που καταβάλατε για την αγορά σας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης του προϊόντος σε εσάς (εφόσον αυτά είχαν χρεωθεί κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής του αιτήματός σας στην Zippystyle.gr σύμφωνα με τα ανωτέρω.  Σε περίπτωση που η αγορά είχε πραγματοποιηθεί με την χρήση πιστωτικής κάρτας, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού εμβάσματος στην κάρτα που χρησιμοποιήσατε για τις αγορές σας.  Διαφορετικά, αν δηλαδή η αγορά είχε πραγματοποιηθεί με αντικαταβολή, η Zippystyle.gr θα επικοινωνεί άμεσα μαζί σας ώστε η επιστροφή να γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος σε λογαριασμό που θα υποδειχθεί από εσάς χωρίς επιβάρυνση και

(β) εσείς από την πλευρά σας θα πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν στην Zippystyle.gr στην αρχική του κατάσταση, επανατοποθετημένο στην ειδική συσκευασία στην οποία το παραλάβατε, με όλες τις ετικέτες και τα συνοδευτικά με αυτό έγγραφα σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής του αιτήματός σας προς την Zippystyle.gr αναφορικά με την αναιτιολόγητη υπαναχώρηση.  Για την επιστροφή αυτή η Zippystyle.gr θα πρέπει να ενημερωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@zippystyle.gr.  Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία, θα επιβαρύνεστε με το κόστος επιστροφής του προϊόντος μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών της επιλογής σας ή μέσω των εταιριών courier που συνεργάζονται με την Zippystyle.gr, με το κόστος που εκάστοτε ορίζεται από αυτήν.  Σημειωτέον ότι , η Zippystyle.gr δύναται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να παραλάβει το επιστρεφόμενο προϊόν ή μέχρι εσείς ως Μέλος να παράσχετε αποδείξεις ότι έχετε παραδώσει το προϊόν προς επιστροφή, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Στο παρόν συμφωνείτε ότι θα ευθύνεστε για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος σε περίπτωση χρήσης αυτού άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του στο στάδιο της δοκιμής/ελέγχου που σας παρέχεται εκ του νόμου.

Εξαιρέσεις

Το ως άνω δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησής σας δεν ισχύει για προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί κατά την παράδοση. Τέτοια προϊόντα π.χ. είναι όλα όσα αφορούν στην κατηγορία ΝΥΧΙΑ.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που διαφέρουν από αυτά που παραγγέλθηκαν-Πολιτική αποζημίωσης

Σε περίπτωση ουσιωδώς ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος τα χαρακτηριστικά του οποίου διαφέρουν σημαντικά από αυτά που παραγγέλθηκαν, οφείλετε να ενημερώσετε την Zippystyle.gr αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με ακριβή περιγραφή της κατάστασης. Στη συνέχεια, σε συνεννόηση με την Zippystyle.gr, μπορείτε εντός ευλόγου χρόνου από την παράδοση του προϊόντος να ζητήσετε την αντικατάστασή του με άλλο, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες η αντικατάσταση είναι αδύνατη λόγω έλλειψης αποθεμάτων ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες από την πλευρά της Zippystyle.gr.  Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος δεν θα βαρύνεστε με κανένα επιπλέον έξοδο για την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος ή για την παραλαβή του προϊόντος αντικατάστασης.

Σε περίπτωση που η αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με άλλο ίδιο προϊόν δεν καθίσταται δυνατή από πλευράς της Zippystyle.gr λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας, η Zippystyle.gr θα επικοινωνεί άμεσα μαζί σας δίνοντάς σας την επιλογή είτε να παραλάβετε άλλο παρεμφερές με το επιστρεφόμενο προϊόν, είτε να υπαναχωρήσετε από την αγορά.  Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει σε συνεννόηση με την Zippystyle.gr, να αποστείλετε πίσω το προϊόν μέσω των ΕΛΤΑ Courier ή EASY MAIL Courier.  Για την επιστροφή αυτή θα πρέπει να ενημερώσετε εκ των προτέρων την Zippystyle.gr αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τα στοιχεία της αποστολής στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@zippystyle.gr . Με την παραλαβή του ελαττωματικού επιστρεφόμενου προϊόντος η Zippystyle.gr θα προβαίνει στην επιστροφή σε εσάς του ποσού που καταβάλατε για την αγορά του ελαττωματικού προϊόντος, καθώς και των εξόδων αρχικής αποστολής του προϊόντος σε εσάς, εφόσον αυτά είχαν χρεωθεί κατά το στάδιο της παραγγελίας.

H διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι:  Ελ. Βενιζέλου 8 Νέα Ραιδεστός / Θέρμη τ.κ. 57001, Θεσσαλονίκη, ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ “zippystyle επιστροφή”.

Πολιτική Εκπτώσεων

– Οι εκπτωτικοί κωδικοί ισχύουν και για τα προϊόντα που είναι ήδη σε προσφορά με μειωμένη τιμή.
– Οι εκπτώσεις στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.zippystyle.gr.